Položaj priseljenskih jezikov v Sloveniji

Avtorji

  • Mojca Medvešek
  • Romana Bešter

Ključne besede:

priseljenski jezik | materni jezik | izobraževanje | kultura | religija | mediji | trg dela

Povzetek

Prispevek obravnava položaj in rabo jezikov priseljencev in njihovih potomcev v Sloveniji. Osredotoča se na pet področij: izobraževanje, kulturo, religijo, medije in trg dela. Poleg pravnoformalnega okvira, ki na omenjenih področjih opredeljuje položaj in možnosti razvoja priseljenskih jezikov, so v prispevku predstavljeni empirični podatki o rabi priseljenskih jezikov v praksi ter percepcije priseljencev in njihovih potomcev o rabi in položaju njihovih maternih jezikov v Sloveniji. Kljub promociji večjezičnosti in načelni zavezanosti države k uresničevanju jezikovnih pravic posameznikov in manjšinskih skupnosti v Sloveniji avtorici ugotavljata, da slovenska družba v praksi pogosto ne prepoznava širšega pomena in vrednosti priseljenskih jezikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Medvešek, M., & Bešter, R. (2024). Položaj priseljenskih jezikov v Sloveniji. Jezik in Slovstvo, 57(3-4), 5-27. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17549