Od globalnih smernic do lokalnih kontekstov: učenje in poučevanje tujih jezikov v Sloveniji

Avtorji

  • Janez Skela
  • Urška Sešek

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.57.3-4.63-82

Ključne besede:

jezikovno izobraževanje | poučevanje/učenje tujih jezikov | prevlada angleščine | sporazumevalna zmožnost | nabor jezikov | (ne)formalno učenje tujih jezikov

Povzetek

Članek osvetljuje nekatera načela, strateške smernice in teoretične pristope k načrtovanju tujejezikovnega izobraževanja, ki ga v 21. stoletju povsod po svetu – tudi v Sloveniji – odločilno zaznamuje prevlada angleščine kot svetovne lingue france. Ta prevlada angleščine močno vpliva na standarde znanja in pričakovane dosežke učencev, posledica česar sta vsaj dve temeljni spremembi: (1) zniževanje začetne starosti poučevanja tujih jezikov in (2) povečanje izpostavitve ciljnemu jeziku. V drugem delu članka je podrobneje prikazano stanje učenja tujih jezikov v slovenskem javnem šolstvu (tj. nabor jezikov, obseg in konteksti učenja), nakazane so nekatere ključne problematike, na kratko pa je obravnavano tudi neformalno učenje tujih jezikov v Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Skela, J., & Sešek, U. (2024). Od globalnih smernic do lokalnih kontekstov: učenje in poučevanje tujih jezikov v Sloveniji. Jezik in Slovstvo, 57(3-4), 63-82. https://doi.org/10.4312/jis.57.3-4.63-82

Podobni članki

1-10 od 495

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.