Gledališki lektor – njegova funkcija in namen v sodobnosti

Avtorji

  • Martin Vrtačnik

Ključne besede:

gledališki lektor | odrski govor | dramsko gledališče | gledališka terminologija | oblikovalec govora | dramatika

Povzetek

Pojav funkcije gledališkega lektorja v začetku 20. stoletja je v slovenskem dramskem gledališču povezan z vzpostavitvijo zavestnega odnosa do odrske slovenščine in javnega slovenskega govora sploh. V sto letih se je vloga gledališkega lektorja spremenila iz varuha pravorečne norme ogroženega jezika v slogovnega oblikovalca odrskega govora. Na to so med drugim vplivale specifične družbeno-zgodovinske razmere 20. stoletja in razvoj (slovenskega) jezikoslovja. Ob tej priložnosti je v članku (znova) premišljena vloga sodobnega gledališkega lektorja: članek izhaja iz pomenskih odtenkov besede lektor (v povezavi z dejanskimi delovnimi nalogami gledališkega lektorja), analizira ocene gledaliških kritikov in izpostavi (strokovne) prispevke gledaliških lektorjev, ki iz prve roke nakazujejo sodobne težnje oblikovanja odrskega govora. V sklepnem delu članka je na podlagi predstavljenih tematskih sklopov kot neologizem predlagano poimenovanje dela funkcije oz. nalog, ki jih opravlja gledališki lektor – tj. oblikovalec govora.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vrtačnik, M. (2024). Gledališki lektor – njegova funkcija in namen v sodobnosti. Jezik in Slovstvo, 57(3-4), 101-114. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17556