Ozaveščenost o javnem govornem nastopanju – priložnost za profesionalni razvoj učitelja

Avtorji

  • Tomaž Petek

Ključne besede:

javno govorno nastopanje | izobraževanje (prihodnjih) učiteljev | kakovostno poučevanje | sodoben vzgojno-izobraževalni proces

Povzetek

Učiteljeva sposobnost učinkovitega sporazumevanja predstavlja eno izmed temeljnih kompetenc, v okviru katere ima pomembno vlogo tudi učiteljevo javno govorno nastopanje. Načrtovanje in razvijanje javnega govornega nastopanja pri prihodnjih učiteljih je pomembno za uspešno uresničevanje ciljev sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa, tj. poučevanja v razredu, s tem pa tudi priložnost za učiteljev profesionalni razvoj. Zaradi spremenjenih pogledov na učinkovit pouk in drugačnih sporazumevalnih vzorcev v sodobni družbi se tudi predavanje/razlaga kot značilna retorična vrsta oz. ena temeljnih enogovornih govorjenih besedilnih vrst, ki jih v razredu tvori učitelj, močno spreminja. Na javno govorno nastopanje se mora zato učitelj dobro in kakovostno pripraviti – vsebinsko, didaktično in »retorično«. Ker gre za zahtevno in pomembno spretnost, je ključnega pomena, da se študentje (prihodnji učitelji) že med študijem na prvi (pa tudi na drugi) stopnji o tem ustrezno izobrazijo in se usposobijo za to dejavnost. Pri razvijanju zmožnosti učiteljevega javnega govornega nastopanja je treba biti mdr. pozoren na sposobnost tvorjenja vsebinsko ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih javnih enogovornih govorjenih besedil.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Petek, T. (2024). Ozaveščenost o javnem govornem nastopanju – priložnost za profesionalni razvoj učitelja. Jezik in Slovstvo, 57(3-4), 115-129. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17557

Podobni članki

1-10 od 89

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.