Pekel odtujenosti v izbrani kratki prozi Dušana Čatra

Avtorji

  • Blanka Bošnjak

Ključne besede:

kratka proza, Dušan Čater, minimalizem, mimetičnost, dialoškost diskurza, tematizacija tujstva/odtujenosti

Povzetek

Podrobno branje in analiza zbirke kratke proze Dušana Čatra Džehenem (2010) razkriva nekatere njene temeljne značilnosti: z literarnostilnega vidika prevladujoč minimalizem (npr. dialoškost oz. performativnost diskurza, vključevanje vsakdanjega neliterarnega diskurza – mimetičnost govora z vsemi jezikovnimi posebnostmi, kratki stiki v komunikaciji, intertekstualnost, humor, ironija) ter tematizacijo tujstva oz. odtujenosti kot posledico identitete t. i. subjekta v krizi, medkulturnosti, prepletanja ruralnega z urbanim ipd.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Bošnjak, B. (2024). Pekel odtujenosti v izbrani kratki prozi Dušana Čatra. Jezik in Slovstvo, 58(1-2), 63‒71. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17569