Kratka proza Zofke Kveder

Avtorji

  • Katja Mihurko Poniž

Ključne besede:

kratka proza, Zofka Kveder, moderna, ženski liki, slovenske pisateljice, avtobiografija, izseljenstvo, balkanske vojne

Povzetek

Zofka Kveder je ustvarila obsežen kratkoprozni opus, ki sodi med najboljše v slovenski književnosti in ga lahko razdelimo na dve obdobji. Prvo (1898–1903) zajema čas od prvih objav do začetka izdajanja revije Domači prijatelj, drugo obdobje (1904–1914) so zaznamovale spremembe v pisateljičinem življenju, ki so zahtevale drugačen vsakdanjik, v katerem je zmanjkovalo časa za intenzivno umetniško ustvarjanje. Pisateljičin kratkoprozni opus je predstavljen glede na tematske kroge (avtobiografska kratka proza, ženske zgodbe, podobe iz vaškega življenja, pripovedi, ki prikazujejo urbano življenje, pripovedi z izseljensko tematiko in zgodbe iz balkanskih vojn) in slogovne posebnosti. Gre za slogovni pluralizem, saj pisateljica upoveduje z naturalistično-realističnimi stilnimi sredstvi, a so ji blizu tudi novoromantični stilni postopki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Mihurko Poniž, K. (2024). Kratka proza Zofke Kveder. Jezik in Slovstvo, 58(1-2), 73‒84. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17570