Slovenska kratka proza od 1980 do 2000 preštevno

Avtorji

  • Alenka Žbogar

Ključne besede:

slovenska kratka proza, kvantitativna analiza, vrstne oznake, zgodba, novela, povest, dolžinski tipi pripovedi

Povzetek

V prispevku raziskujemo količino in dinamiko objav slovenske kratke proze od leta 1980 do 2000, avtorske vrstne oznake v naslovih in podnaslovih zbirk ter obsegovne parametre (število besed) posameznih pripovedi, vključenih v izbrane zbirke. V 1229 pripovedih izpod peresa 76 avtorjev (tj. 10 % slovenske kratkoprozne produkcije za odrasle, izšle v osemdesetih in v devetdesetih letih 20. stoletja) smo prešteli število besed. Meritve imajo opisno vrednost, ne pa normativne, saj so obsegovne meje kratke proze dogovorne.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Žbogar, A. (2024). Slovenska kratka proza od 1980 do 2000 preštevno. Jezik in Slovstvo, 58(1-2), 99‒112. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17572