»Verz je od nekdaj jezik poezije in proza jezik resničnosti«: kratka nemška proza v gimnazijah na Slovenskem od leta 1848 do 1918

Avtorji

  • Irena Samide

Ključne besede:

šolski literarni kanon, pouk nemške književnosti, gimnazije na Slovenskem, 19. stoletje, nemška kratka proza

Povzetek

V okviru pouka nemške in slovenske književnosti v gimnazijah druge polovice 19. in zgodnjega 20. stoletja je kratka proza obsegala zanemarljiv, statistično komaj opazen del, ki so ga prav zato dosedanji redki raziskovalci šolskega literarnega kanona puščali praviloma ob strani. Pričujoči prispevek osvetljuje ta prezrti segment in raziskuje vzroke za slabo zastopanost kratke proze v učnih načrtih in zavesti tedanjih učiteljev. Pri tem se osredotoča na pouk nemščine, ki je po gimnazijski reformi leta 1848 dobila eno od konstitutivnih vlog v gimnazijskem izobraževanju. Izsledki temeljijo na analizi 202 letnih poročil, ki so jih med letoma 1849 in 1918 izdale tri izbrane klasične gimnazije na Slovenskem: c. kr. gimnazija v Ljubljani, c. kr. gimnazija v Mariboru in c. kr. gimnazija v Celovcu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Samide, I. (2024). »Verz je od nekdaj jezik poezije in proza jezik resničnosti«: kratka nemška proza v gimnazijah na Slovenskem od leta 1848 do 1918. Jezik in Slovstvo, 58(1-2), 113‒120. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17573