Aristotelov posnetek kot posnetek v razliki

Avtorji

  • Janez Vrečko

Ključne besede:

Platon, Aristotel, mimesis, reprezentacija, spor med filozofijo in poezijo, resnica, lepota, božja zapoved, ep, tragedija, roman

Povzetek

V dvatisočletni zgodovini je zahodni človek poleg Platonovega ikonoklazma in abstrakcije odkril še posnemanje, ki med upodobljenim in upodabljanim presega mehansko razmerje gole podvojitve. Po Aristotelu posnemani predmet zbuja veselje, če je kar najbolj zvesto posnet, takšen pa je, če ni enak resničnemu predmetu, katerega posnetek je.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vrečko, J. (2024). Aristotelov posnetek kot posnetek v razliki. Jezik in Slovstvo, 58(1-2), 121‒128. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17574