Srbski literarni postmodernizem – želja ali zgodovinsko dejstvo?

Avtorji

  • Tanja Tomazin

Ključne besede:

postmodernizem, postmoderna, poetika, roman, polemika

Povzetek

Članek obravnava srbski literarni postmodernizem kot literarno smer in obdobje v osemdesetih in prvi polovici devetdesetih let 20. stoletja. Postmodernistična književnost, predvsem proza, je srbski literarni vedi s svojo predrugačeno poetiko predstavljala izziv, družbeno-kulturnim krogom pa zaradi svoje apolitične narave v tedanjih političnih razmerah celo problem. Ob upoštevanju predvsem srbske pa tudi slovenske literarne kritike članek izpostavlja nekatere razloge za to. Obenem skuša odgovoriti na dilemo, ali se je literarni postmodernizem z vsemi svojimi specifikami v Srbiji, ki je zadnja desetletja 20. stoletja doživljala velike politično-zgodovinske spremembe in zato ostala daleč od tistega stanja, ki ga družbeni teoretiki imenujejo postmoderno, zares zgodil ali pa je šlo le za željo srbske literarne manjšine, da bi se literatura osvobodila pritiskov politično-zgodovinske stvarnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Tomazin, T. (2024). Srbski literarni postmodernizem – želja ali zgodovinsko dejstvo?. Jezik in Slovstvo, 58(3), 21-34. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17579

Podobni članki

1-10 od 87

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.