Otrokovo poznavanje koncepta tiska (knjige) kot pomemben del zgodnje pismenosti

Avtorji

  • Darija Skubic

Ključne besede:

otrok, zgodnja pismenost, koncept tiska (knjige), vzgojitelj

Povzetek

Članek govori o problematiki zgodnje pismenosti v Sloveniji, še posebej o otrokovem poznavanju koncepta tiska in knjige. Najprej so opredeljeni pojmi pismenost, porajajoča se pismenost in zgodnja pismenost. V nadaljevanju je prikazan eden izmed instrumentov za ugotavljanje oz. preverjanje otrokovega poznavanja koncepta tiska in knjige. Sledi predstavitev raziskave, v kateri smo ugotavljali zavedanje koncepta knjige in tiska kot pomembnega dela zgodnje pismenosti 535 pet- in šestletnih otrok, vključenih v 25 naključno izbranih slovenskih vrtcev. Rezultati so pokazali, da se več kot polovica vprašanih otrok zna orientirati v knjigi in da več kot polovica otrok razlikuje med slikami in besedilom, pozna smer tiska, pozna začetek in konec knjige ter zna uporabljati knjižno terminologijo. Z rezultati ne moremo biti zadovoljni, zato predlagamo metodo t. i. poudarjenega ozaveščanja tiska, s katero vzgojiteljica oz. vzgojitelj spodbuja otrokovo poznavanje tiska.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Skubic, D. (2024). Otrokovo poznavanje koncepta tiska (knjige) kot pomemben del zgodnje pismenosti. Jezik in Slovstvo, 58(3), 45-58. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17581

Podobni članki

1-10 od 54

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.