Notranja učna diferenciacija in individualizacija pri pouku književnosti v heterogenih učnih skupinah tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja

Avtorji

  • Milena Kerndl

Ključne besede:

pouk književnosti, osnovna šola, notranja učna diferenciacija in individualizacija, razlike med učenci, recepcijska zmožnost, horizont pričakovanj, književnodidaktična kompetenca učitelja

Povzetek

V prispevku predstavljamo del raziskave o izvajanju načela notranje učne diferenciacije in individualizacije pri pouku književnosti, ki smo jo izvedli v šolskem letu 2011/12 med učitelji v heterogenih učnih skupinah tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Osrednji problem, ki smo ga proučevali, je usposobljenost učiteljev slovenščine za prepoznavanje razlik med učenci, in sicer njihove recepcijske zmožnosti in njihovega horizonta pričakovanj, ter v povezavi s tem izvajanje načela notranje učne diferenciacije in individualizacije pri obravnavi književnih besedil z namenom sistematičnega razvijanja recepcijske zmožnosti posameznega učenca. Opisana usposobljenost naj bi bila sestavina učiteljeve književnodidaktične kompetence. Rezultati raziskave kažejo, da se učitelji za prepoznavanje teh razlik med učenci ne čutijo dovolj usposobljeni in si v ta namen želijo dodatnih izobraževanj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kerndl, M. (2024). Notranja učna diferenciacija in individualizacija pri pouku književnosti v heterogenih učnih skupinah tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Jezik in Slovstvo, 58(3), 59-74. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17582