Ali osnovnošolski učitelji aktivno vključujejo učence priseljence v pouk?

Avtorji

  • Ines Budinoska

Ključne besede:

učenci priseljenci, jezikovna integracija, strategije učiteljev pri vključevanju učencev priseljencev, mnenja učiteljev o vključevanju učencev priseljencev

Povzetek

V prispevku so predstavljeni izsledki raziskave, ki je bila narejena v okviru doktorskega študija. Raziskava se osredotoča na učitelje kot oblikovalce in usmerjevalce pedagoškega procesa. Osrednje vprašanje je, ali in kako učitelji prilagajajo svoje delo pri rednem pouku, če so v razredu tudi učenci priseljenci, ki so se pred kratkim všolali v slovensko osnovno šolo in še ne (po)znajo slovenskega jezika. Zanimalo nas je, katere strategije uporabljajo učitelji oz. kako dejansko poteka jezikovno in siceršnje vključevanje otrok priseljencev v šolsko prakso ter ali prihaja do morebitnega razkoraka med deklarativno izraženimi mnenji učiteljev o vključevanju učencev priseljencev v pouk in njihovimi dejanskimi oz. uporabljenimi praksami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Budinoska, I. (2024). Ali osnovnošolski učitelji aktivno vključujejo učence priseljence v pouk?. Jezik in Slovstvo, 58(3), 75-88. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17583

Podobni članki

1-10 od 433

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.