Delo Franceta Bevka v luči literarne zgodovine in srednješolskih beril

Avtorji

  • Zoran Božič

Ključne besede:

France Bevk, Ivan Pregelj, Ciril Kosmač, literarna zgodovina, srednješolska berila

Povzetek

Prispevek predstavlja literarnozgodovinski pogled na vlogo in pomen leposlovnega dela Franceta Bevka in ga primerja z njegovim položajem v srednješolskih berilih. Zaradi vzporejanja z literarnozgodovinsko in šolsko usodo Ivana Preglja in Cirila Kosmača se primerjava osredotoča na obdobje po drugi svetovni vojni. Medtem ko se je Bevkov literarnozgodovinski položaj predvsem zaradi njegove narodnoozaveščevalne vloge v obdobju med dvema vojnama ohranjal, je po osamosvojitvi Slovenije postal obroben srednješolski avtor. Edino besedilo, ki ga (neobvezno) prinašajo sodobna srednješolska berila, je znani Bevkov roman Kaplan Martin Čedermac.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Božič, Z. (2024). Delo Franceta Bevka v luči literarne zgodovine in srednješolskih beril. Jezik in Slovstvo, 59(1), 53-67. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17593