Doseganje književnovzgojnih ciljev z IKT v gimnaziji

Avtorji

  • Renata Čampelj

Ključne besede:

književnovzgojni cilji, učenje na daljavo, eksperiment, akcijsko raziskovanje, IKT

Povzetek

S povezavo obeh osnovnih metodoloških raziskovalnih paradigem, kvantitativne in kvalitativne, smo v naši raziskavi združili na eni strani eksperiment in na drugi akcijsko raziskovanje na vzorcu dveh oddelkov splošne gimnazije. Eksperiment smo izvajali v dveh fazah, pri čemer sta se v vsaki fazi vlogi kontrolne in eksperimentalne skupine izmenjavali. Vsaka faza je vključevala okvirno tri tedne projektnega dela z učenjem na daljavo. Prva eksperimentalna faza je vključevala delo na daljavo v kombinaciji tehnologije ter klasičnega učbenika in delovnega zvezka, druga faza pa samo delo v spletni učilnici. Merski instrument so bili testi in anketni vprašalniki – z uporabo te kombinacije raziskovalnih metod smo potrdili našo temeljno hipotezo, da se s sodobnimi pristopi pri pouku književnosti dosegajo književnovzgojni cilji (književne sposobnosti, književno znanje in vzgojni cilji) enako kakovostno kot pri klasičnem pouku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Čampelj, R. (2024). Doseganje književnovzgojnih ciljev z IKT v gimnaziji. Jezik in Slovstvo, 59(1), 97-108. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17596

Podobni članki

1-10 od 523

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.