Podoba očeta v Kosmačevem romanu Pomladni dan in noveli Pot v Tolmin

Avtorji

  • Klemen Lah

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.59.2-3.69-76

Ključne besede:

Ciril Kosmač, literarna oseba, oče, Pot v Tolmin, Pomladni dan, introjekcija, pripovedni slog

Povzetek

Razprava interdisciplinarno obravnava literarni lik oziroma podobo očeta v delih pripovednika Cirila Kosmača, še posebej v noveli Pot v Tolmin in romanu Pomladni dan. Lik očeta osvetljuje v literarnozgodovinskem kontekstu podob očetov v slovenski literaturi, ga povezuje z biografskimi podatki in tako pokaže na močan vpliv očetovega ustnega pripovednega sloga na Kosmačev pisni pripovedni slog.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Lah, K. (2024). Podoba očeta v Kosmačevem romanu Pomladni dan in noveli Pot v Tolmin. Jezik in Slovstvo, 59(2-3), 69-76. https://doi.org/10.4312/jis.59.2-3.69-76