Slovensko-nemška medkulturnost v literarnem delu Petra Handkeja

Avtorji

  • Silvija Borovnik

Ključne besede:

Peter Handke, slovensko-nemška medkulturnost, slovenski jezik, identiteta

Povzetek

Pisatelj Peter Handke (1942), ki je rojen v vasi Grebinj/Griffen na avstrijskem Koroškem in je po materi slovenskega porekla, je eno osrednjih imen sodobne avstrijske oz. nemške književnosti. V mnogih njegovih delih je opaznih veliko slovenskih prvin, ki so tematske, motivne in jezikovne. Zaradi njih ga lahko uvrščamo med značilne predstavnike nemško-slovenskih medkulturnih identitet, kar je v tem članku prikazano na osnovi analiz dveh Handkejevih del, to je romana Ponovitev (Wiederholung) in romana-drame Še vedno vihar (Immer noch Sturm). Obe deli tematizirata tudi zgodovino koroških Slovencev in zlasti odnos med nemščino in slovenščino v Avstriji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Borovnik, S. (2024). Slovensko-nemška medkulturnost v literarnem delu Petra Handkeja. Jezik in Slovstvo, 59(2-3), 97-109. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17612