Nekaj nesistematičnih pogledov na sistem sodobne koroške slovenske literature

Avtorji

  • Andrej Leben

Ključne besede:

Matjaž Kmecl, Koroška, slovenska literatura, literarni sistemi

Povzetek

Kot literarni zgodovinar, avtor znanstvenih in esejističnih razprav, predavatelj na simpozijih in (ljudskih) univerzah, pisec radijskih iger in dramskih besedil s koroško tematiko je akademik prof. Matjaž Kmecl bistveno prispeval k vidnosti koroške slovenske literature in k vednosti o njej. Danes je ta literatura, ki nastaja na stičiščih slovenskega in avstrijskega oz. nemškega literarnega (poli)sistema, notranje diferencirana in jo je mogoče obravnavati kot del posebnega literarnega podsistema, ki ga vzpostavlja mreža specifičnih medsistemskih intra- in interrelacij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Leben, A. (2024). Nekaj nesistematičnih pogledov na sistem sodobne koroške slovenske literature. Jezik in Slovstvo, 59(2-3), 111-116. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17613