Zupanova vizija razvojnih smernic v dramatiki in gledališču

Avtorji

  • Barbara Orel

Ključne besede:

Vitomil Zupan, Sholion, dramatika, gledališče, razvojne smernice

Povzetek

Vitomil Zupan v razpravi Sholion (1973)– esejistično zasnovanih premišljevanjih o gledališču– ugotavlja stanje na začetku sedemdesetih let 20.stoletja in poda smernice za razvoj dramatike in gledališča. Te se v njegovi viziji vzpostavljajo kot sinteza več gledaliških zvrsti: gledališča absurda, totalnega gledališča in t.i.realističnega gledališča, kot se izrazi sam. Stem izrazom označuje raznovrstne uprizoritvene pristope, ki so gledališču absurda nasprotni in v katerih so prisotni elementi družbene kritike, groteske, komike, satire, realnih situacij in projekcij zamisli sveta. Članek natančneje predstavi Zupanova izhodišča za jutrišnjo sintezo, jih teoretsko opredeli in prepozna njihove manifestacije v njegovem dramskem opusu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Orel, B. (2024). Zupanova vizija razvojnih smernic v dramatiki in gledališču. Jezik in Slovstvo, 60(1), 43-52. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17639