Pripovedne značilnosti sodobne slovenske tržaške kratke proze (1990–2013)

Avtorji

  • Loredana Umek

Ključne besede:

slovenska kratka proza, tržaški prostor, (avto)fikcija

Povzetek

Članek analizira kratko prozo sodobnih slovenskih tržaških avtorjev, ki je izšla v zadnjem dvajsetletnem obdobju na Tržaškem. V pretresu so avtorski pripovedni svetovi, motivno-tematski in snovno-idejni vidiki, ki formalno in slogovno zaznamujejo vrstne značilnosti tržaške kratke proze. Gre za korpus literarno dovršenih besedil, ki osvetljujejo ne le dogajanje in življenje na Tržaškem, temveč tudi bivanjske krizne položaje in dileme sodobnega človeka. Obravnava se ne poglablja v kratkoprozno ustvarjanje pisateljev Borisa Pahorja, Alojza Rebule in Vladimirja Bartola, ker je njihova dela slovenska osrednja in tržaška literarna veda monografsko že obsežno profilirala.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Umek, L. (2024). Pripovedne značilnosti sodobne slovenske tržaške kratke proze (1990–2013). Jezik in Slovstvo, 60(2), 3-15. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17643