Sestavljene narodne identitete v romanu Eveline Umek Zlata poroka ali Tržaški blues

Avtorji

  • Daniela Stekar

Ključne besede:

Evelina Umek, (avto)biografska metoda, imagologija, književnost Slovencev v Italiji

Povzetek

Prispevek metodološko izhaja iz literarne imagologije in (avto)biografske metode. Preučevala sem roman Eveline Umek Zlata poroka ali Tržaški blues, v katerem sem zaznala številne literarne like s sestavljeno narodno identiteto. V ta namen sem najprej oblikovala tipologijo sestavljenih narodnih identitet, na osnovi katere sem tipološko opredelila literarne like. Pri tem sem izhajala iz osnovne razdelitve narodnih identitet postkolonialnega teoretika Homija K. Bhabhe in socialnega psihologa Johna W. Berryja. V nadaljevanju me je zanimalo, kakšna je podoba tržaških Slovencev s sestavljeno identiteto kot literarnih likov s fiksno slovensko identiteto. Ugotovila sem, da so liki, ki se v večji meri identificirajo s Slovenci, bolj pozitivni od likov, ki se v večji meri identificirajo z italijanskim narodom. Bolj se njihova identiteta približuje italijanski identiteti, bolj je njihova podoba prikazana v negativni luči.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Stekar, D. (2024). Sestavljene narodne identitete v romanu Eveline Umek Zlata poroka ali Tržaški blues. Jezik in Slovstvo, 60(2), 17-25. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17644