Književnodidaktične kompetence učiteljev slovenščine med študijem in prakso

Avtorji

  • Milena Kerndl

Ključne besede:

kompetence učiteljev, pouk književnosti, osnovna šola, tretje triletje

Povzetek

V članku so predstavljeni rezultati ankete med učitelji slovenščine v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole o pridobljenih znanjih oz. kompetencah med dodiplomskim študijem za poučevanje književnosti. Iz rezultatov raziskave izhaja, da razkorak med potrebami pouka slovenščine in usposobljenostjo diplomantov vsekakor obstaja in se (pre)počasi zmanjšuje. Da bi ta razkorak hitreje zmanjšali, bi bilo dobro, da stopijo skupaj vse institucije, ki izobražujejo učitelje na dodiplomskem študiju, in tiste, ki skrbijo za njihovo nadaljnjo strokovno rast. Sskupnimi močmi bi bilo moč prej dvigniti usposobljenost učiteljev za kakovosten in sodoben pouk književnosti v osnovni šoli, kar pomeni tudi za dvig kulture visokih pričakovanj pri razvijanju recepcijske zmožnosti učencev. Vključevanje zahtevnih bralnih nalog, ki razvijajo kritično vrednotenje, namreč še ni prevladujoča praksa, kar kažejo rezultati raziskav že nekaj časa (PISA, NPZ). Zagotovo je utemeljen tudi razmislek oštudijskih programih za učitelje slovenščine in o številu ur specialne didaktike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kerndl, M. (2024). Književnodidaktične kompetence učiteljev slovenščine med študijem in prakso. Jezik in Slovstvo, 60(3-4), 65-74. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17663

Podobni članki

1-10 od 143

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.