Frazeologija v šoli – drugič

Avtorji

  • Erika Kržišnik

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.60.3-4.131-142

Ključne besede:

frazeologija, slovenska frazeologija, frazeologija v šoli, anketiranje, časovna zaznamovanost

Povzetek

V prispevku predstavljamo in interpretiramo rezultate ankete, ki smo jo po 27 letih konec leta 2014 ponovno izvedli med 234 dijaki prvih (štirje razredi) in četrtih (pet razredov) letnikov srednjih šol, treh gimnazij– od tega dve ljubljanski in ena celjska– in ene ljubljanske srednje tehnične šole. Anketa, nastala sredi 80.let 20.stoletja, vsebuje slovenske frazeme, ki so za dijake zdaj še nekoliko bolj tradicionalni, zato smo dodali nekaj danes pogostih in aktualnih frazemov. Opazovali smo poznavanje frazemov po obliki, pomenu in rabi. Rezultati kažejo razmerja med šolami in razredi, posebej med prvimi in četrtimi letniki. Interpretacija rezultatov deloma zadeva tudi anketo samo in izbrane frazeme.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kržišnik, E. (2024). Frazeologija v šoli – drugič. Jezik in Slovstvo, 60(3-4), 131-142. https://doi.org/10.4312/jis.60.3-4.131-142