Branja − učbeniki (berila) za današnji in prihodnji čas

Avtorji

  • Majda Degan Kapus

Ključne besede:

učbenik za književnost, pouk književnosti, didaktika književnosti

Povzetek

V okviru prenove književnega pouka so v letih 1998–2011 nastajali tudi novi učbeniki za književnost, ki so sledili novim učnim konceptom in didaktičnim izhodiščem Bože Krakar Vogel. Članek povzema temeljne značilnosti gimnazijskih učbenikov Branja1, 2, 3 in 4, njihovo zasnovo, sestavo, izbor besedil in didaktični instrumentarij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Degan Kapus, M. (2024). Branja − učbeniki (berila) za današnji in prihodnji čas. Jezik in Slovstvo, 60(3-4), 229-233. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17680