Zunanje ocenjevanje šolskega eseja na splošni maturi od začetka do danes

Avtorji

  • Brane Šimenc
  • Polonca Tomaževič

Ključne besede:

zunanje ocenjevanje, razpravljalni ali interpretativni esej, navodila za ocenjevanje, ocenjevalni obrazec

Povzetek

Prispevek obravnava zunanje ocenjevanje prve izpitne pole, to je šolskega eseja, s praktičnega, operativnega zornega kota, tako da najprej predstavi sedanje ocenjevanje šolskega eseja in rezultate, ki jih pri tem dosegamo, nato predstavi ocenjevanje nalog na začetku uvajanja mature in nazadnje opiše razvoj ocenjevanja do danes, kot so ga narekovale pridobljene izkušnje, spremembe učnih načrtov in večja sposobnost kandidatov za tvorjenje besedilno zahtevnejših nalog. Razvoj prve maturitetne izpitne pole in ocenjevanja deli na dve obdobji, zamejeni z letom 2002.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Šimenc, B., & Tomaževič, P. (2024). Zunanje ocenjevanje šolskega eseja na splošni maturi od začetka do danes. Jezik in Slovstvo, 60(3-4), 241-247. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17682