Celostno branje slikanic kot izhodišče za branje odraslih z motnjami v duševnem razvoju

Avtorji

  • Dragica Haramija
  • Janja Batič

Ključne besede:

slikanica, celostno branje, lahko branje, naslovniška odprtost

Povzetek

V članku povezujemo teorijo slikanic ter načine njihovega celostnega branja pri skupinah odraslih s težavami pri branju ali razumevanju prebranega. Za slikanico kot posebno obliko knjige je pomembno védenje, da ima tri temeljne sestavine: besedilo, ilustracijo in vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom in ilustracijo (interakcija). Slikanica pripoveduje zgodbo z dvema jezikoma in ima omejen obseg. Med primeri kakovostnih slikanic predstavljamo takšne, ki so po svoji vsebini primerne (tudi) za odraslega bralca in torej sodijo med naslovniško odprte slikanice. Odrasli bralec z motnjami v duševnem razvoju ob celostnem branju slikanice ter razbiranju pomenov obeh sporočanjskih kodov, lažje razume vsebino, kar je temeljno načelo lahkega branja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Haramija, D., & Batič, J. (2024). Celostno branje slikanic kot izhodišče za branje odraslih z motnjami v duševnem razvoju. Jezik in Slovstvo, 61(1), 35-45. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17686

Podobni članki

1-10 od 144

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.