Podobe živali v poeziji Daneta Zajca: hibridizacija ter razpad subjekta in njegovega jezika

Avtorji

  • Aljoša Harlamov

Ključne besede:

Dane Zajc, žival, živalske študije, subjekt, modernizem

Povzetek

Podobe živali v poeziji Daneta Zajca lahko s pomočjo naslonitve na »živalske študije« razdelimo v dve skupini: na tiste, pri katerih (lirski) subjekt vzdržuje hierarhično dualistično razmerje do živali, tj. dediščino novoveškega racionalnega subjekta, ter na tiste, kjer prihaja do preseganja antropocentrične perspektive in hibridizacije subjekta. Slednja predpostavlja prepustnost človeških in živalskih kategorij in s tem prepustnost subjekta, kar nazadnje rezultira v njegovem razpadu. Razpad subjekta se na jezikovni ravni kaže v doslednejši rabi modernističnih pesniških postopkov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Harlamov, A. (2024). Podobe živali v poeziji Daneta Zajca: hibridizacija ter razpad subjekta in njegovega jezika. Jezik in Slovstvo, 61(1), 77-87. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17690