Narodna identiteta pri Beneških Slovencih in Furlanih danes

Avtorji

  • Danila Zuljan Kumar

Ključne besede:

narodna identiteta, Slovenci, Furlani, slovenščina, furlanščina, Furlanija Julijska krajina

Povzetek

V Videmski pokrajini Furlanije Julijske krajine postajata slovenščina in furlanščina vedno bolj slišni in vidni v javnem življenju, tj. izven sfere zasebnega in okvirjev slovenskih in furlanskih inštitucij. Gre za spremembe v dojemanju svojega jezika pripadnikov obeh skupnosti v razmerju do prevladujočega italijanskega jezika, katerega raba je v preteklosti pomenila prestižnejši položaj v družbi, ter za spremembe večinskega italijanskega prebivalstva v odnosu do obeh manjšinskih jezikov. Spremembe diskurzivnih praks Slovencev in Furlanov v Videmski pokrajini potekajo vzporedno s spreminjanjem njihovih identitetnih praks, kar v Evropi ni posebnost, ampak lahko proces umestimo znotraj širšega (evropskega) procesa regionalizacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Zuljan Kumar, D. (2024). Narodna identiteta pri Beneških Slovencih in Furlanih danes. Jezik in Slovstvo, 61(2), 7-18. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17695

Podobni članki

1-10 od 108

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.