Pesniške strategije Viljema Černa

Avtorji

  • Irena Novak Popov

Ključne besede:

Viljem Černo, Terska dolina, Beneška Slovenija, narečna poezija, pesniške strategije

Povzetek

Prispevek analizira ključne pesniške strategije v poeziji Viljema Černa iz Terske doline. Skozi množinski lirski subjekt se zliva s svojim ljudstvom, z apostrofo nagovarja Boga in slavi svojo deželo, z anaforo, refrenom in skladenjsko-semantičnim paralelizmom stopnjuje in enoti predstavljeni svet ter ustvarja ritem svobodnih verzov, z antitetično zgradbo kljubuje razdiralnim silam. Iz cerkvene rabe znani besedilni žanri, oblike in načini izražanja nagovarjajo okus bralcev iz lokalnega okolja, z metaforičnimi in metonimičnimi inovacijami pa je tersko narečje povzdignjeno v medij kompleksnih individualnih vsebin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Novak Popov, I. (2024). Pesniške strategije Viljema Černa. Jezik in Slovstvo, 61(2), 19-35. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17696