Primeri slovenskih manjšalnic z vidika evalvativne morfologije

Avtorji

  • Eva Sicherl

Ključne besede:

evalvativna morfologija, manjšalnost, samostalniške manjšalnice, glagolske manjšalnice, pridevniške manjšalnice

Povzetek

Ob primerjavi jezikoslovnih razprav o manjšalnosti v slovenščini in nekaterih tujih jezikih, zlasti angleščini in drugih slovanskih jezikih, opazimo razhajanja glede pojmovanja določenih besedotvornih elementov pri tvorbi manjšalnic. Pričujoča razprava želi osvetliti nekatera teh razhajanj: obravnavo sestavin mini- in mikro- nasproti malo- in drobno- v tvorjenkah ter status nekončnih pripon pri glagolskih in pridevniških manjšalnicah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Sicherl, E. (2024). Primeri slovenskih manjšalnic z vidika evalvativne morfologije. Jezik in Slovstvo, 61(2), 101-115. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17703