Ujemanje med povedkom in osebkom v kopulativnih stavkih

Avtorji

  • Janja Ribič

Ključne besede:

ujemanje, osebek, povedek, vez, povedkovo določilo

Povzetek

Prispevek obravnava ujemanje med povedkom in osebkom v kopulativnih stavkih, ki imajo obliko [samostalniška besedna zveza] – [glagol biti] – [samostalniška besedna zveza]. Ujemanje povedkove vezi (po obliki gre za glagol biti) v takih primerih ni jasno določeno. V rabi se je pokazalo, da se v teh stavkih povedkova vez včasih ujema s povedkovim določilom, včasih pa z osebkom. Teorij o tem jezikovnem problemu ni veliko in zato ta jezikovni problem v slovenščini ostaja nerešen. Prispevek na kratko povzema teorije ter nato s primeri iz korpusa Gigafida skuša ugotoviti, kako se ujemalno pravilo kaže v rabi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ribič, J. (2024). Ujemanje med povedkom in osebkom v kopulativnih stavkih. Jezik in Slovstvo, 61(2), 139-147. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17705