Polpremi govor v slovenščini: nekateri izsledki analize korpusa izvirnih slovenskih besedil

Avtorji

  • Ana Vogrinčič

Ključne besede:

polpremi govor, polifonija, poročani govor, izbira glagolske oblike

Povzetek

Prispevek prikazuje izsledke analize korpusa izvirnih slovenskih besedil v zvezi z udejanjanjem polpremega govora. Predstavljene so splošne značilnosti in funkcije tega pojava, ki je v slovenski strokovni literaturi še vedno pomanjkljivo opisan. Posebej smo se osredotočili na izbiro glagolske oblike za istodobno dejanje. Glede na to, da slovenščina v vsebinskih odvisnikih v pretekli situaciji ohranja sedanjostni nabor glagolskih oblik (preteklik za preddobno, sedanjik za istodobno in prihodnjik za zadobno dejanje), nas je zanimalo, ali velja enaka zakonitost tudi za polpremi govor. Rezultati analize korpusnih besedil kažejo, da se v slovenščini izrisujeta dva modela upovedovanja istodobnega dejanja v polpremem govoru, in sicer s sedanjikom ali s preteklikom. Predstavljene ugotovitve dopolnjujejo dosedanje opise proučevanega pojava in nudijo izboljšana izhodišča za nadaljnje prevodoslovne, kontrastivne in druge raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vogrinčič, A. (2024). Polpremi govor v slovenščini: nekateri izsledki analize korpusa izvirnih slovenskih besedil. Jezik in Slovstvo, 61(2), 149-160. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17706

Podobni članki

1-10 od 92

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.