O slovenskem jeziku v literarnozgodovinskih razpravah Jožeta Koruze v Jeziku in slovstvu

Avtorji

  • Irena Orel

Ključne besede:

Jože Koruza, zgodovina slovenskega jezika, starejše slovensko slovstvo, Jezik in slovstvo

Povzetek

Prispevek se ob uvodnem spominu na profesorja in mentorja Jožeta Koruzo osredotoča na predstavitev 14 prispevkov iz starejše književnosti, objavljenih v Jeziku in slovstvu med letoma 1972 in 1983, ki vsebujejo tudi jezikovno tematiko. Sintetično, analitično ali problemsko osvetljujejo zgodovino vseh treh literarnih zvrsti in različnih besedilnih vrst iz vseh obdobij: od starocerkvenoslovanskega izročila (slovenski zapis v glagolici iz 15. stol.), začetkov posvetnega pesništva, slovenskih molitvenih obrazcev z oživljanjem teze o pisni tradiciji v srednjem veku, od 16. stol. dalje besedil uradnega in pravnega značaja, posvetnih verzifikacij pred Pisanicami, božične pesmi, verskih iger, v 18. in 19. stol. umetnega pesništva (Vodnik, Stanič idr.) in posvetne dramatike (Dev, Linhart, Drabosnjak, Levstik). Jezik je v njih opredeljen glede na vlogo in rabo v različnih družbenih slojih, funkcijah, literarnih zvrsteh ali žanrih in kot literarno izrazilo z navedbo knjižnih in narečnih skladenjskih, besednih in slogovnih posebnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Orel, I. (2024). O slovenskem jeziku v literarnozgodovinskih razpravah Jožeta Koruze v Jeziku in slovstvu. Jezik in Slovstvo, 61(3-4), 21-33. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17715