Franc Wützenstein: prvi romanopisec na Kranjskem

Avtorji

  • Luka Vidmar

Ključne besede:

Franc Wützenstein, Ferrante Pallavicino, roman, kranjska književnost, nemška književnost, italijanska književnost

Povzetek

Prispevek obravnava malo znanega kranjskega pisatelja Franca barona Wützensteina (1631‒1677). Najprej pokaže, kako se je védenje o njegovih delih tako v slovenskem kakor v nemškem prostoru dolgo časa ohranjalo samo po Valvasorjevi zaslugi. V nadaljevanju opiše zgodovino Wützensteinove družine na Kranjskem in rekonstruira njegovo življenje od rojstva v Ljubljani do smrti na gradu Lebek pri Vačah. Na koncu predstavi njegova dela: Vulcani Liebes-Garn (1669), ki je prevod romana La rete di Vulcano Ferranteja Pallavicina, roman Schicksel der lieben Bellimire und Corilanders (1671), za katerega še ni jasno, ali je izvirno ali prevodno delo, in La perfetta maritata oder die vollkommene Vermählte (1687), ki je prevod priročnika La perfecta casada Luisa de Leóna. Za zdaj ni znan noben izvod dela La muta loquace, das ist: die Stumm-Redende, ki je bilo najbrž prevod romana La muta loquace Giovannija Antichia.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vidmar, L. (2024). Franc Wützenstein: prvi romanopisec na Kranjskem. Jezik in Slovstvo, 61(3-4), 59-69. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17718

Podobni članki

1-10 od 160

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.