Sodobne spremembe didaskalij: primer besedil Simone Semenič, Jezik in slovstvo

Avtorji

  • Ivana Zajc

Ključne besede:

didaskalije, Simona Semenič, pripovedovanje, naratologija drame, metadrama, uokvirjanje

Povzetek

Članek predstavi spremenjeno vlogo didaskalij v sodobni slovenski dramatiki na primeru besedil Simone Semenič. Novi pojavi v didaskalijah njihova ustaljena pravila kršijo ali poudarijo. Didaskalije Simone Semenič poudarjajo pripovedno funkcijo tradicionalnih didaskalij. Nosilec te funkcije je lahko lik, ki izreka didaskalije, ali dramski avtor, s čimer je v besedilu poudarjen avtorski komentar, ki usmerja bralčevo interpretacijo besedila. Članek analizira vlogo didaskalij pri uokvirjanju dramskega dela in tvorbi metadrame.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Zajc, I. (2024). Sodobne spremembe didaskalij: primer besedil Simone Semenič, Jezik in slovstvo. Jezik in Slovstvo, 61(3-4), 151-162. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17726