O koordiniranih in večkratnih k-vprašanjih v slovenščini

Avtorji

  • Petra Mišmaš

Ključne besede:

slovenščina, tvorbena slovnica, skladnja, koordinirana k-vprašanja, večkratna k-vprašanja

Povzetek

Prispevek obravnava večkratna in koordinirana k-vprašanja v slovenščini, pri čemer je pozornost posvečena zlasti primerjavi med obema skupinama vprašanj, k problematiki pa pristopamo v teoretičnem okviru tvorbene slovnice. Na podlagi razlik med koordiniranimi in večkratnimi k-vprašanji sklenemo, da zahtevata obe skupini vprašanj kljub navideznim podobnostim ločeno obravnavo tudi v slovenščini. Ta sklep je izhodišče za nadaljnje raziskave koordiniranih k-vprašanj v slovenščini, saj so tovrstna vprašanja v slovenskem jezikoslovju do tega trenutka v veliki meri neraziskana.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Mišmaš, P. (2024). O koordiniranih in večkratnih k-vprašanjih v slovenščini. Jezik in Slovstvo, 62(1), 99-112. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17735

Podobni članki

11-20 od 123

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.