Kulturne pogojenosti poučevanja poljščine kot tujega jezika

Avtorji

  • Jolanta Tambor
  • Aleksandra Achtelik

Ključne besede:

glotodidaktika, kompetenca, kultura, medkulturnost, večjezičnost

Povzetek

V novejših glotodidaktičnih definicijah in opisih je veliko pozornosti posvečene horizontalnemu ločevanju med procesoma učiti se/poučevati. Gre za praktično delitev, s katero je mogoče opredeliti merila, nepogrešljiva za ustrezno, enovito in medsebojno primerljivo ocenjevanje rezultatov poučevanja in stopnje znanja jezika (Seretny, Lipińska 2005). Pri samem procesu poučevanja pa je vendarle treba upoštevati tudi vertikalno ločevanje: stopnjo poistovetenja ali pripravljenosti za poistovetenje z vrednotenjem in kognitivno kompetenco. Uporabo naučenega jezika je šele tedaj mogoče imeti za približano znanju naravnega govorca, ko zna govoreči rekonstruirati pomene na osnovi konteksta in jih obenem na tej osnovi tudi modificirati. Seveda gre za široko razumljeni kontekst: za ožji pomen uporabljene besede, pa tudi širši, nanašajoč se na druga besedila in v navezavi na širše kulturne odnosnice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Tambor, J., & Achtelik, A. (2024). Kulturne pogojenosti poučevanja poljščine kot tujega jezika. Jezik in Slovstvo, 62(2-3), 23-28. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17740

Podobni članki

1-10 od 28

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.