Priredbe in skrajšave literarnih besedil, primerne za otroke z okvaro sluha ter otroke z govorno-jezikovnimi motnjami

Avtorji

  • Nika Vizjak Puškar

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.62.4.3-16

Ključne besede:

literarne priredbe, posebne potrebe, govorno-jezikovne motnje, študija primera, Visoška kronika

Povzetek

Prispevek obravnava problematiko prirejanja besedil za otroke s posebnimi potrebami. Osredotoča se predvsem na otroke z govorno-jezikovnimi motnjami. V prvem delu so predstavljeni teoretični vidiki literarnih priredb ter določila za prirejanje besedil za osebe s posebnimi potrebami na področju jezika. V nadaljevanju so predstavljene obstoječe literarne priredbe za obravnavano populacijo, izdane v slovenskem jeziku. V drugem delu razprave je predstavljen del študije primera, ki smo jo izvajali neposredno med poukom slovenščine na Centru za sluh in govor Maribor, in sicer obravnava Tavčarjeve Visoške kronike v 8. razredu učencev z govorno-jezikovnimi motnjami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vizjak Puškar, N. (2024). Priredbe in skrajšave literarnih besedil, primerne za otroke z okvaro sluha ter otroke z govorno-jezikovnimi motnjami. Jezik in Slovstvo, 62(4), 3-16. https://doi.org/10.4312/jis.62.4.3-16

Podobni članki

1-10 od 160

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.