Didaskalije in njihova uresničitev v gledališki uprizoritvi Cankarjevih Hlapcev

Avtorji

  • Nina Žavbi Milojević

Ključne besede:

didaskalije, uprizoritev, Ivan Cankar, Hlapci, odrski govor, govorna uresničitev

Povzetek

Prispevek se ukvarja z govorno uresničitvijo didaskalij v gledališki uprizoritvi na primeru uprizoritve Cankarjevih Hlapcev v režiji Sebastijana Horvata (Slovensko stalno gledališče Trst; 2015). Didaskalije so stransko besedilo drame, ki se v uprizoritvi pretvori v nebesedne (vidne in slušne) znake. V prispevku proučujemo didaskalije, ki se nanašajo na govor, in ugotavljamo, v kolikšni meri ustvarjalci predstave upoštevajo avtorjeve napotke – v kolikšni meri jim govorna interpretacija igralcev sledi. Rezultati so pokazali, da so dramatikovi napotki upoštevani, kadar so v skladu z režijskim konceptom uprizoritve in igralčevim govornointerpretativnim konceptom vloge.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Žavbi Milojević, N. (2024). Didaskalije in njihova uresničitev v gledališki uprizoritvi Cankarjevih Hlapcev. Jezik in Slovstvo, 62(4), 109-121. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17761