Samoglasniki v stiku: primer slovensko-italijanskih dvojezičnih govork

Avtorji

  • Darija Skubic
  • Martina Ozbič

Ključne besede:

sociofonetika, samoglasniki, formanti, slovenščina, italijanščina

Povzetek

Namen prispevka je preučiti fonetsko interferenco in prikazati značilnosti izgovora samoglasnikov dveh skupin govork – slovensko-italijansko Slovenk iz Trsta in okolice ter enojezičnih Slovenk iz Slovenije. Želimo ugotoviti, ali in v čem se tržaška slovenščina razlikuje od slovenščine govorcev iz Slovenije in ali ima dvojezična oseba iz Trsta enoten ali dvojen samoglasniški sistem. Rezultati kažejo, da se formanti slovenskih samoglasnikov med skupinama govork skoraj pri vseh samoglasnikih (pri F1 ali/in F2) statistično pomembno razlikujejo tako po variabilnosti kot glede na povprečje. Samoglasniki, pri katerih se statistično pomembne razlike niso pokazale, so naglašeni in nenaglašeni /a/ ter /ɔ/. Lahko torej trdimo, da imajo tržaške govorke samostojen in dokaj enoten samoglasniški sistem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Skubic, D., & Ozbič, M. (2024). Samoglasniki v stiku: primer slovensko-italijanskih dvojezičnih govork. Jezik in Slovstvo, 63(1), 3-18. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17765

Podobni članki

1-10 od 77

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.