Polglasnik v slovenskem spontanem govoru prebivalcev Obale

Avtorji

  • Jana Volk

Ključne besede:

spontani govor, sredinski glasovi, polglasnik, Obala, instrumentalna analiza

Povzetek

Prispevek predstavlja rezultate instrumentalne analize polglasnika v spontanem govoru obalnih govorcev. Meritve polglasnika so primerjane z meritvami samoglasniškega sistema slovenščine v zamejstvu in italijanščine (saj so to ozemeljsko najbližje meritve) ter z meritvami samoglasniškega sistema standardne slovenščine. Že rezultati perceptivnih analiz za samoglasniški sistem obalnega govora nakazujejo, da se predvideni polglasnik v govoru obalnih govorcev ne uresničuje v vseh kategorijah enako in da lahko variira tudi pri istem govorcu. Zato smo posebej analizirali izgovor posameznih govorcev in izgovor glede na kategorije pojavljanja polglasnika po Slovenskem pravopisu (2001), Slovenski slovnici (2000) in Slovenski zborni izreki (2003).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Volk, J. (2024). Polglasnik v slovenskem spontanem govoru prebivalcev Obale. Jezik in Slovstvo, 63(1), 19-37. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17766