Prekrivanke v slovenščini z vidika vpliva angleškega jezika

Avtorji

  • Eva Sicherl
  • Andreja Žele

Ključne besede:

prekrivanke, slovenščina, angleščina, sklapljanje, krnitev

Povzetek

Prispevek predstavlja pojav prekrivank v slovenščini. Obravnava vpliv angleškega jezika na nastanek tovrstnih tvorjenk in po zgledu tujih jezikoslovnih teorij skuša izoblikovati tipologijo prekrivank za slovenščino. Tipologija hkrati vzpostavlja tudi merila, po katerih se prekrivanke kot poseben besedotvorni tip uveljavljajo tudi v slovenščini. Ločujemo prekrivanke v slovenščini in slovenske prekrivanke, in zasnove slovenskih prekrivank iščemo v že besedotvorno uveljavljenem procesu sklapljanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Sicherl, E., & Žele, A. (2024). Prekrivanke v slovenščini z vidika vpliva angleškega jezika. Jezik in Slovstvo, 63(1), 75-88. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17770

Podobni članki

1-10 od 76

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.