Iskanje bistva in povzemanje iz neumetnostnih besedil pri učencih 4. razreda osnovne šole

Avtorji

  • Sonja Pečjak
  • Tina Pirc

Ključne besede:

bralna zmožnost, bralne strategije, iskanje bistva, povzemanje

Povzetek

V prispevku prikazujemo del rezultatov raziskave o razvitosti dveh bralnih strategij – strategije iskanja bistva in strategije povzemanja iz neumetnostnih besedil pri učencih 4. razreda osnovne šole. Izsledki kažejo, da večina četrtošolcev ne obvlada oz. slabo obvlada uporabo teh dveh temeljnih strategij: 45 % učencev je v besedilih našlo manj kot tretjino bistvenih podatkov, 20 % učencev sploh ne zna narediti povzetka, 65 % pa jih naredi pomanjkljiv povzetek. Iz tega izhaja potreba po načrtnem razvoju teh spretnosti, ne le pri slovenščini, ampak tudi pri drugih predmetih. Hkrati prikazujemo, katere bralne značilnosti učencev v tem obdobju pomembno napovedujejo obvladovanje teh strategij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Pečjak, S., & Pirc, T. (2024). Iskanje bistva in povzemanje iz neumetnostnih besedil pri učencih 4. razreda osnovne šole. Jezik in Slovstvo, 63(1), 101-112. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17773