O aktualnostnočlenitveni stavi v slovenščini

Avtorji

  • Andreja Žele

Ključne besede:

členitev po aktualnosti, slovenščina, sporočilna perspektiva povedi, besedni red, informacijska /ne/nasičenost

Povzetek

Prispevek predstavlja aktualnostnočlenitvene pojave v slovenščini. Prepoznavanje členitve po aktualnosti in pomembnosti sporočanega nam omogoča postavitev jasnih opredelitev in meril za oblikovanje sporočilno nedvoumnih in stilno ustreznih besedil.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Žele, A. (2024). O aktualnostnočlenitveni stavi v slovenščini. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 59-73. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17781