Besedilne vrste v slovenskem besediloslovju

Avtorji

  • Mira Krajnc Ivič

Ključne besede:

besediloslovje, besedilo, besedilna vrsta, razvrščanje besedil

Povzetek

Besedilne vrste so rezultati ustaljenih jezikovno-interakcijskih dejanj znotraj posameznega komunikacijskega področja in se konstituirajo prek inkluzivno povezanih karakterističnih funkcijskih, medijsko-položajnih, tematskih značilnosti in značilnosti glede na obliko strukture besedila. Klasifikacija in tipologizacija besedilnih vrst sta tako odvisni od komunikacijskega področja in prototipičnih znotraj- in zunajbesedilnih prvin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Krajnc Ivič, M. (2024). Besedilne vrste v slovenskem besediloslovju. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 75-86. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17782

Podobni članki

1-10 od 167

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.