Skladenjska analiza slovenščine in slovenski jezikoslovno označeni korpusi

Avtorji

  • Nina Ledinek

Ključne besede:

skladnja, korpusno jezikoslovje, skladenjsko označevanje korpusov, oblikoskladenjsko označevanje korpusov, drevesnica

Povzetek

V prispevku opozarjamo na možnosti izrabe jezikoslovno označenih korpusov slovenščine za skladenjsko analizo jezika, pri čemer ugotavljamo, da je zaradi slabše razvite slovenske jezikovne infrastrukture – uporabnikom je sicer na voljo vsaj 8 skladenjsko označenih korpusov slovenščine, žal pa zaradi svoje neobsežnosti omogočajo skladenjske analize le v omejenem obsegu – sistematičnih in celostnih na korpusnih podatkih temelječih raziskav slovenske skladnje malo, večinoma pa se opirajo na analizo oblikoskladenjsko označenih korpusov slovenščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ledinek, N. (2024). Skladenjska analiza slovenščine in slovenski jezikoslovno označeni korpusi. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 103-116. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17784