Kolokacije v korpusu Šolar

Avtorji

  • Tadeja Rozman
  • Špela Arhar Holdt
  • Senja Pollak
  • Iztok Kosem

Ključne besede:

kolokacije, korpus Šolar, korpusna analiza, usvajanje besedišča, jezikovna didaktika

Povzetek

Prispevek se ukvarja z možnostmi uporabe korpusa šolskih pisnih izdelkov Šolar za namene ugotavljanja procesov usvajanja kolokacij v slovenskem jeziku ter s potencialnim vplivom korpusno pridobljenih podatkov o kolokacijah na jezikovni pouk slovenščine. Na številčno omejenem gradivu zvez pridevnik + samostalnik in samostalnik + samostalnik sta bili preizkušeni dve metodi: a) s kvantitativno primerjalno analizo korpusov Šolar in Kres smo preverjali podobnosti in razlike v rabi kolokacij v šolskih spisih in splošni pisni slovenščini, b) s kvalitativno analizo učiteljskih popravkov pa smo želeli ugotoviti, s katerimi kolokacijami imajo učenke in učenci težave. Rezultati kažejo, da je v rabi kolokacij med mladimi zaslediti marsikatere atipičnosti v primerjavi z običajno rabo v standardnem jeziku, ter potrjujejo uporabnost korpusnih raziskav na področju usvajanja leksike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Rozman, T., Arhar Holdt, Špela, Pollak, S., & Kosem, I. (2024). Kolokacije v korpusu Šolar. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 117-128. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17785

Podobni članki

1-10 od 154

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.