Ocenjevanje skladenjskih napak v šolskem eseju

Avtorji

  • Irena Velikonja Kolar

Ključne besede:

skladenjske napake, besedni red, slog pisanja, šolski esej, ocenjevanje

Povzetek

Namen prispevka je predstaviti ocenjevanje skladnje v šolskem eseju na maturi in opozoriti na nekatere težave, ki se pojavljajo pri ocenjevanju te jezikovne ravnine. Skladenjska struktura povedi namreč po eni strani odraža jezikovno (slovnično) znanje pisca, po drugi strani pa je tudi odraz njegovega sloga pisanja, ki je lahko bolj ali manj razvit. Na začetku opredelim skladenjske napake na podlagi Toporišičeve slovnice. Pri tem izhajam iz stališča, da to, kaj je napaka, opredeljuje norma (slovnica). Strukture, ki so slovnično sicer pravilne, vendar glede na jezikovni čut (morda) slabe, imenujem skladenjske neustreznosti. Iz analiz ocenjevanja je razvidno, da skladenjske napake in neustreznosti niso enoumne in da med ocenjevalci prihaja do različnih interpretacij, kako te napake evidentirati (pri jezikovni pravilnosti, slogu ali zgradbi). Zato na koncu predstavljam osnutek predloga za ocenjevanje skladnje v šolskem eseju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Velikonja Kolar, I. (2024). Ocenjevanje skladenjskih napak v šolskem eseju. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 129-138. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17786

Podobni članki

1-10 od 150

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.