Merjenje določenih vidikov skladenjske kompleksnosti v pisnih besedilih slovenskih osnovnošolcev

Avtorji

  • Neža Gaberšček

Ključne besede:

pragmatika, kompleksnost v pisnih besedilih, skladenjska kompleksnost, dolžina skladenjskih struktur, strukturna kompleksnost, pogostnost skladenjskih struktur, raznolikost skladenjskih struktur

Povzetek

Kompleksnost je v jezikoslovju pogosto, a premalo dosledno obravnavan pojem. V uporabnem jezikoslovju je večinoma opredeljen kot ena izmed dimenzij aktivnega znanja jezika ter jezikovne performance. Redkejše so raziskave, ki bi merile kompleksnost materinščine ter presegle enačenje kompleksnosti z jezikovnim razvojem. Prispevek na podlagi na novo oblikovanih meril kompleksnosti, ki zajamejo kar največ vidikov tega pojma, preveri že znane metode za merjenje skladenjske kompleksnosti na pisnih besedilih slovenskih osnovnošolcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Gaberšček, N. (2024). Merjenje določenih vidikov skladenjske kompleksnosti v pisnih besedilih slovenskih osnovnošolcev. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 139-156. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17787

Podobni članki

1-10 od 72

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.