Prostorsko dojemanje in vzročnost nastopa čustev v luči glagolsko-samostalniških konstrukcij s predložnimi zvezami v slovenščini

Avtorji

  • Agnieszka Będkowska-Kopczyk

Ključne besede:

glagolsko-samostalniške konstrukcije, prostorsko dojemanje čustev in njihovega nastanka, vzročnost v domeni čustev

Povzetek

V članku analiziram metaforične glagolsko-samostalniške konstrukcije s predložnimi zvezami s samostalniki čustev in glagoli, ki izražajo različne vrste abstraktnega premikanja glede na vzročnost: prisilno premikanje (npr. voditi koga v jezo), samodejno premikanje (npr. pasti v obup) in samopremikanje (npr. vstopiti v ljubezen). Obravnavane konstrukcije izražajo nastop čustvenega stanja in zrcalijo konceptualno metaforo »sprememba stanja je sprememba lokacije«. V raziskavi je združena kognitivna skladenjska analiza z leksikalno, katere namen je v luči obravnavanih konstrukcij pojasniti: 1) prostorske osnove konceptualizacije čustev in njihovega nastanka, 2) dojemanje nastanka določenega čustva glede na vzročnost. Raziskava potrjuje kognitivno tezo o utelešenju metafor, ki se nanašajo na dogodke v abstraktni domeni čustev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Będkowska-Kopczyk, A. (2024). Prostorsko dojemanje in vzročnost nastopa čustev v luči glagolsko-samostalniških konstrukcij s predložnimi zvezami v slovenščini. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 177-188. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17789

Podobni članki

1-10 od 38

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.